Baru selesai ujian. Sudah eneg dengan buku-buku McGraw hill, Pearson, John
Willey n Son. Sekarang giliran buku-buku fiksi terbitan Gramedia Pustaka
Utama, KPG, Mizan, de el el

Hahahaha


Helvry Wilhem Sinaga

Advertisements